Aktualności

Monitoring puchacza z zastosowaniem rejestratorów audio

Młode puchacze w naziemnym gnieździe. Fot. P.Mirski

 

W 2018 roku Komitet Ochrony Orłów, region Podlaski zrealizował kolejny projekt monitoringu populacji puchacza zastosowaniem rejestratorów audio. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego udało się nabyć kolejne dwa rejestratory oraz oprogramowanie, dzięki któremu możliwe było automatyczne wyszukiwanie zawołań puchaczy (na podstawie plików wzorcowych) w gigabajtach zebranych nagrań.

Rybołów z Hiszpanii gniazduje w Polsce

Komitet Ochrony Orłów realizuje projekt LIFE „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”. Nasi członkowie monitorują wszystkie stanowiska znane z lat poprzednich oraz wyszukują nowe w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska. Niestety liczebność rybołowa w Polsce jest dramatycznie niska.

Długo oczekiwany, pomyślny rok dla orlika krzykliwego

Młody orlik krzykliwy. Fot. S.WręgaMoże nie jest to sezon rewelacyjny dla orlików krzykliwych, ale po trzech latach rokujących raczej beznadziejnie, to naprawdę miła odmiana. Parametry rozrodcze orlika krzykliwego charakteryzują się znacznymi, krótkotrwałymi fluktuacjami, związanymi głównie z zasobnością łowisk. Tym razem było jednak inaczej, produkcja młodych przez 3 kolejne sezony utrzymywała się na krytycznie niskim poziomie, co już trudno uznać za krótkotrwałą fluktuację.

Jaki rok dla rzadkich ptaków drapieżnych?

Rybołów na sztucznym gnieździe Fot. M. ZygmuntKontrole stanu populacji kilku najrzadszych krajowych ptaków szponiastych realizowane są w Polsce w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ramach programu o nazwie Monitoring Gatunków Rzadkich realizowany jest coroczny monitoring 3 gatunków ptaków drapieżnych: rybołowa Pandion haliaetus, orła przedniego Aquila chrysaetos i orlika grubodziobego Clanga clanga.