Aktualności

Długo oczekiwany, pomyślny rok dla orlika krzykliwego

Młody orlik krzykliwy. Fot. S.WręgaMoże nie jest to sezon rewelacyjny dla orlików krzykliwych, ale po trzech latach rokujących raczej beznadziejnie, to naprawdę miła odmiana. Parametry rozrodcze orlika krzykliwego charakteryzują się znacznymi, krótkotrwałymi fluktuacjami, związanymi głównie z zasobnością łowisk. Tym razem było jednak inaczej, produkcja młodych przez 3 kolejne sezony utrzymywała się na krytycznie niskim poziomie, co już trudno uznać za krótkotrwałą fluktuację.

Jaki rok dla rzadkich ptaków drapieżnych?

Rybołów na sztucznym gnieździe Fot. M. ZygmuntKontrole stanu populacji kilku najrzadszych krajowych ptaków szponiastych realizowane są w Polsce w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ramach programu o nazwie Monitoring Gatunków Rzadkich realizowany jest coroczny monitoring 3 gatunków ptaków drapieżnych: rybołowa Pandion haliaetus, orła przedniego Aquila chrysaetos i orlika grubodziobego Clanga clanga.

Walny Zjazd KOO

Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Członków KOO, które odbędzie się w dniach 26-27 sierpnia 2017r w Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie. Bliższe szczegóły na temat warunków udziału w Walnym Zebraniu zamieszczono w załączonej poniżej karcie zgłoszenia.

Bociany czarne na żywo

Transmisja online z gniazda bociana czarnego zrealizowana została po raz pierwszy w 2016 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. W bieżącym roku przedsięwzięcie powtórzono, a wynik współpracy RDLP w Łodzi z KOO można oglądać na żywo na naszej witrynie. Gniazdo z zainstalowaną kamerą zasiedlone zostało przez bociany czarne pod koniec marca. Miejmy nadzieję, że tegoroczny lęg przebiegał będzie bez przykrych niespodzianek. Zachęcamy do śledzenia losów bocianiej pary.