Aktualności

Konkurs "Rok Kani Rudej"

Kania ruda to gatunek o niewielkim areale występowania, ograniczonym prawie wyłącznie do zachodniej i środkowej Europy. Jej globalna liczebność szacowana jest według BirdLife International na 19-23 tysiące par. Aktualny stan krajowej populacji nie jest do końca znany. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych był szacowany na 650-700 par, podczas gdy zgeneralizowana ocena z ekstrapolacji wyników Monitoringu Ptaków Drapieżnych (2008-2009) wynosi 1000-1500 par. Ostatnie szacunki obarczone są jednak prawdopodobnie dużym błędem, choć sam stwierdzony lekki trend wzrostowy jest prawdopodobny.

 

Pomimo, iż kania ruda, jako gatunek objęty ochroną strefową, jest w kręgu zainteresowań Komitetu Ochrony Orłów, to dane o jej występowaniu można uznać za niewystarczające. Przyczyną takiej sytuacji jest z pewnością jej ogólnie niska liczebność i nierównomierne występowanie w kraju oraz stosunkowo niskie przywiązanie do miejsc gniazdowych. W celu zebrania aktualnych danych o rozmieszczeniu i liczebności rewirów lęgowych kani rudej – KOO ogłasza w tym roku konkurs „ROK KANI RUDEJ”. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni obserwator ptaków, który zgłosi pewny lub prawdopodobny rewir lęgowy tego gatunku do biura KOO za pośrednictwem odpowiedniego formularza (Karta Kontroli Stanowiska), dostępnego poniżej, w terminie do 15 sierpnia 2013.

Wśród uczestników konkursu rozlosowane zostaną nagrody. Nagrodą I stopnia w konkursie jest lornetka Swarovski Companion 8x30 CL– lekka i wygodna, zwłaszcza do obserwacji w lesie. Ponadto przewidziano losowanie pięciu nagród II stopnia w postaci anglojęzycznych monografii gatunku „Red kite” autorstwa Iana Cartera. Losowanie nagród odbędzie się na III konferencji towarzyszącej Zjazdowi Walnemu KOO w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

Zainteresowanych uczestnictwem w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Życzymy owocnej pracy w terenie!

 

Regulamin konkursu

Karta Kontroli Stanowiska