Aktualności

Monitoring i ochrona trzmielojada

Trzmielojad Fot. Paweł MirskiW 2019 roku, dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Komitet Ochrony Orłów realizuje projekt „Monitoring i ochrona trzmielojada na obszarach chronionego krajobrazu Wzgórza Sokólskie i Puszcza Białowieska". Projekt ma na celu stworzenie podstaw merytorycznych do inwentaryzacji i monitoringu tego rzadkiego i skrytego gatunku, a także identyfikację czynników sprzyjających i zagrażających funkcjonowaniu jego populacji.

Mimo, że trzmielojad jest wymieniony w  I załączniku Dyrektywy Ptasiej i jest tzw. gatunkiem kwalifikującym w wielu obszarach Natura 2000, to bardzo rzadko jego populacja jest szacowana i monitorowana. Krajowy szacunek populacji trzmielojada (na podstawie prowadzonego przez nas Monitoringu Ptaków Drapieżnych) to 2700-4900 par, ale jego gniazda ornitolodzy znajdują rzadziej niż innych, jeszcze rzadszych od niego gatunków. Dlatego z pomocą telemetrii GPS, zbieramy dane o ekologii przestrzennej tego gatunku, które pomogą nam usprawnić prowadzenie jego monitoringu: jaka jest wielkość areałów osobniczych, czy i w jakim stopniu nakładają się między sąsiednimi stanowiskami, ile czasu spędzają poza lasem, w jakich siedliskach najczęściej żerują, w jakiej porze dnia i sezonu są najbardziej aktywne, itd. W tym celu niezbędne było złapanie i wyposażenie w loggery GPS kilku dorosłych osobników. Nie jest łatwo znaleźć gniazda trzmielojadów, a odłów dorosłych ptaków jest zazwyczaj czasochłonny i nie zawsze się udaje. Ale z pomocą ogromnie doświadczonego Eugeniusza Pugacewicza i podlaskiego zespołu KOO, udało się  znaleźć gniazda i złapać pięć osobników. Wstępnie wiemy już, że trzmielojady mają stosunkowo niewielkie rewiry i polują przeważnie do 3 km od gniazd, czasem dalej, ale rzadko przekraczają dystans 5 km. Areały osobnicze dwóch sąsiadujących samców, mogą pokrywać się na obrzeżach. Niedługo po wyjściu piskląt z gniazd, albo zaraz po stracie lęgu trzmielojady mogą już opuścić rewir. Żerują głównie w lasach, zarówno w liściastych, jak i iglastych, choć do gniazdowania preferują te pierwsze.

 

Więcej informacji o wynikach projektu opublikujemy pod koniec roku.

Trzmielojad Fot. Paweł MirskiTrzmielojad Fot. Paweł MirskiTrzmielojad Fot. Paweł Mirski