Biuletyn KOO

Spis treści
Biuletyn KOO
Biuletyn 5/1993
Biuletyn 6/1994
Biuletyn 7/1995
Biuletyn 8/1998
Biuletyn 9/1999
Biuletyn 10/2000
Biuletyn 11/2001
Biuletyn 12/2002
Biuletyn 13/2004
Biuletyn 14/2005
Biuletyn 15/2006
Biuletyn 16/2007
Biuletyn 17/2008
Biuletyn 18/2012
Wszystkie strony

Biuletyn Komitetu Ochrony jest cyklicznie publikowanym wydawnictwem informujących członków stowarzyszenia o realizowanych programach i ich efektach. Jest to zeszyt  w formacie A5. Zawartość podzielona jest na część sprawozdawczą, opracowywaną  przez biuro KOO, oraz artykuły na temat szponiastych i sów nadsyłane przez naszych współpracowników. Dotychczas opublikowano 21 numerów biuletynu. Pierwszy ukazał się w 1993 roku (nr 5 tego zeszytu  wynika z faktu, że wcześniejsze publikacje 1-4  miały charakter informatorów). Biuletyn KOO wysyłany jest do zarejestrowanych członków stowarzyszenia oraz do ważniejszych bibliotek jako egzemplarz obowiązkowy.

NAJNOWSZE NUMERY BIULETYNU:

BIULETYN NR 19/2017

BIULETYN NR 20/2022

BIULETYN NR 21/2023