Działalność

Komitet Ochrony Orłów realizuje projekty dotyczące ochrony i badań ptaków drapieżnych na terenie całego kraju. Działalność członkowska jest formą społecznego zaangażowania i stanowi główną siłę naszej organizacji. Za prowadzoną działalność KOO uhonorowany został między innymi: Główną nagrodą w Konkursie o Nagrody Ford Motor Company w Dziedzinie Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Kulturowego; Wyróżnieniem za szczególne wartości estetyczne i poznawcze wydawnictw broszurowych i posterowych podczas ogólnopolskiego przeglądu wydawnictw ekologicznych - Przysiek 2003; Medalem im. Wiktora Godlewskiego za działalność na rzecz przyrody; Nagrodą National Geographic w konkursie Travelery 2007 w kategorii społeczna inicjatywa roku.