Kolorowe obrączkowanie

Znakowanie ptaków obrączkami służy odróżnianiu poszczególnych osobników danego gatunku i jest bardzo szeroko stosowaną metodą badań naukowych. Zastosowanie barwnych obrączek daje możliwość określenia pochodzenia, a czasami również wieku ptaka bez konieczności odławiania go. Dostępność profesjonalnego sprzętu optycznego zaowocowała wzrostem zainteresowania ornitologów odczytywaniem barwnych kodów i tym samym zwiększeniem efektywności prowadzonych tą metodą badań. Członkowie KOO biorą udział w 3 europejskich programach kolorowego znakowania ptaków szponiastych.

Informację o zaobrączkowanym ptaku należy przesłać do Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Gdańsku,
80-680 Gdańsk 40, ul. Nadwiślańska 108,
http://ring.stornit.gda.pl