Zamówienia publiczne

Spis treści
Zamówienia publiczne
Procedura KOO
Paszporty PH1
Monitoring AQR_TPN
Paszporty PH
Dostawa platform
Dostawa loggerów
Paszporty PH2
Montaż kamer
Montaż loggerów
Montaż loggerów II
Dostawa platform 2019
Montaż loggerów III
Montaż loggerów IV
Koordynator projektu
Usługi księgowe
Wszystkie strony

Ogólne zasady udzielania zamówień publicznych przez Komitet Ochrony Orłów zostały opisane w Procedurze udzielania zamówień towarów i usług, której treść udostępniliśmy na naszej stronie internetowej.