Zmiana adresu biura KOO

Od dnia 1 czerwca 2021 roku następuje zmiana oficjalnego adresu siedziby Komitetu Ochrony Orłów. Aktualny adres to ul. K. Jagiellończyka 45, 10 - 062 Olsztyn. Zmianie ulega również numer telefonu. Aktualny numer - 692 440 914.