Nowe władze Komitetu Ochrony Orłów

W dniu 2 października odbyły się wybory nowych władz Komitetu Ochrony Orłów. Zasadnicze wybory poprzedziły sprawozdania: merytoryczne i finansowe, zaprezentowane przez ustępujący zarząd. Dla członków KOO, którzy z różnych względów nie dotarli na walne zebranie publikujemy prezentację sprawozdania merytorycznego. W czterech głosowaniach niejawnych wybrano kolejno: Prezesa, Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Po ukonstytuowaniu się poszczególnych organów aktualny skład wygląda następująco:

Prezes KOO kadencji 2021-2024 – Dariusz Anderwald;

Zarząd Główny KOO: Paweł Mirski – Wiceprezes, Michał Zygmunt – Skarbnik, Grzegorz Zawadzki – Sekretarz, Zdzisław Cenian i Łukasz Czajka – Członkowie Zarządu

Komisja Rewizyjna (KR) KOO: Mariusz Kępiński – Przewodniczący KR, Sławomir Cienkowski – Sekretarz KR, Marek Naranowicz – Członek KR.

Sąd Koleżeński (SK) KOO: Marian Stój – Przewodniczący SK, Sebastian Wręga – Sekretarz SK, Sławomir Rubacha i Mariusz Tkacz – Członkowie SK.

Wybranym władzom gratulujemy i życzymy udanej kadencji 2021 – 2024.