Krajowe ptaki szponiaste

Na terenie Polski stwierdzono gniazdowanie 20 gatunków ptaków szponiastych. Populacje większości z nich są silnie rozrzedzone, a w przypadku 3 gatunków (błotniak zbożowy, orzełek i raróg) notowane są jedynie pojedyncze, nieregularne przypadki lęgów. Poniżej zamieszczono wykaz gatunków ptaków szponiastych, których opisy znajdują się na stronie KOO oraz ich pozycja systematyczna. 

 

 

 

Rząd Szponiaste Falconiformes

Podrząd Jastrzębiowce Accipitres

Rodzina Jastrzębiowate Accipitridae

 • Trzmielojad Pernis apivorus
 • Kania czarna Milvus migrans
 • Kania ruda Milvus molvus
 • Bielik Haliaeetus albicilla
 • Gadożer Circaetus gallicus
 • Błotniak stawowy Circus aeruginosus
 • Błotniak zbożowy Circus cyaneus
 • Błotniak łąkowy Circus pygargus
 • Jastrząb Accipiter gentilis
 • Krogulec Accipiter nisus
 • Myszołów Buteo buteo
 • Orlik krzykliwy Aquila pomarina
 • Orlik grubodzioby Aquila clanga
 • Orzeł przedni Aquila chrysaetos
 • Orzełek Aquila pennata

Rodzina Rybołowy Pandionidae

 • Rybołów Pandion haliaetus

Podrząd Sokołowce Falcones

Rodzina Sokołowate Falconidae

 • Pustułka Falco tinnunculus
 • Kobuz Falco subbuteo
 • Raróg Falco cherrug
 • Sokół wędrowny Falco peregrinus