O KOO

Komitet Ochrony Orłów (KOO) został powołany w roku 1981 jako nieformalna grupa, skupiająca osoby zajmujące się ochroną i badaniami ptaków drapieżnych w Polsce. W roku 1991 KOO zarejestrowany został jako stowarzyszenie (organizacja pozarządowa) zajmujące się działalnością społeczną. Aktualnie funkcjonuje jako organizacja o charakterze eksperckim zrzeszająca około 500 członków na terenie całego kraju. Wśród nich są zarówno specjaliści zajmujący się zawodowo ornitologią i ochroną przyrody, leśnicy, jak również entuzjaści ochrony ptaków drapieżnych i przyrody.

Celem powołania KOO jest:

  • stała rejestracja stanu liczebnego i rozmieszczenia poszczególnych gatunków ptaków drapieżnych w kraju oraz określenie ich wymagań siedliskowych i pokarmowych;
  • monitoring efektywności rozrodu wraz z określeniem roli poszczególnych czynników warunkujących produktywność lęgów;
  • opracowywanie i dążenie do bieżącej nowelizacji zasad ochrony prawnej ptaków drapieżnych;
  • stała kontrola terenowa przestrzegania obowiązujących przepisów ochronnych;
  • czynne przeciwstawianie się aktom wandalizmu skierowanym przeciwko drapieżnikom;
  • organizowanie różnych form aktywnej ochrony ptaków drapieżnych;
  • popularyzowanie w społeczeństwie ochrony ptaków drapieżnych oraz aktualnej wiedzy o ich biologii i ekologii.

Pracą organizacji kieruje sześcioosobowy Zarząd z siedzibą w Olsztynie, w ścisłej współpracy z 15 koordynatorami regionalnymi.