1% na ochronę orłów

Począwszy od 2003 roku w Polsce każdy podatnik ma możliwość udzielenia wsparcia organizacjom pozarządowym, które posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego, przekazując 1% podatku. Komitet Ochrony Orłów decyzją KRS Sądu Rejonowego w Olsztynie 12 stycznia 2005 roku uzyskał status organizacji pożytku publicznego.

Jak wesprzeć ochronę orłów obniżając swój należny podatek?
Zważywszy, że wypełnianie sprawozdań finansowych dla wielu osób jest coroczną udręką uproszczenie zasad przekazywania 1% podatku w 2008 roku jest w tej dziedzinie dużym osiągnięciem. Zadaniem podatnika jest jedynie obliczenie 1% podatku i wskazanie którą organizację zamierza wesprzeć. W tym celu w końcowej części zeznania podatkowego wpisuje pełną nazwę organizacji oraz nr nadany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

KOMITET OCHRONY ORŁÓW
KRS 0000033262

 

Wpłatę kwoty 1% podatku na konto organizacji wytypowanej przez podatnika dokonuje właściwy terytorialnie urząd skarbowy.

Jak dokonana wpłata rzutuje na nasze rozliczenie podatkowe?
Kwota 1% podatku przekazana na działalność Komitetu Ochrony Orłów pomniejsza zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Jeśli w rozliczeniu podatkowym mamy niedopłatę, wówczas będziemy musieli zwrócić do urzędu skarbowego sumę pomniejszoną o kwotę przekazaną na działalność organizacji pożytku publicznego. W przypadku nadpłaty otrzymamy z urzędu sumę powiększoną o równowartość wsparcia udzielonego organizacji.

Czy warto wesprzeć Komitet Ochrony Orłów?
Komitet Ochrony orłów jest jedyną ogólnopolską organizacją wyspecjalizowaną w ochronie ptaków drapieżnych. Szeroki opis działalności dostępny jest na naszych stronach internetowych. Poniżej zamieszczone zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe sporządzone zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć naszą organizację