Badanie i ochrona orlika krzykliwego

 

 

Na terenie Polski gniazduje ponad 15% światowej populacji orlika krzykliwego. Ciąży na nas zatem olbrzymia odpowiedzialność za utrzymanie populacji przynajmniej na poziomie stabilnym. Wymieranie orlika krzykliwego w Niemczech, tuż za naszą granicą jest poważnym sygnałem wskazującym na potrzebę podjęcia kompleksowych badań, służących określeniu przyczyn takiego stanu rzeczy i eliminowaniu zagrażających orlikowi czynników.  Z tego względu orlik krzykliwy jest w ostatnich latach gatunkiem, któremu KOO poświęca najwięcej uwagi.

Owocem wieloletniej aktywności KOO jest szereg eksperckich publikacji i specjalistycznych opracowań. Materiał opracowane wyłącznie w wersji elektronicznej udostępniamy na naszej stronie w plikach pdf.

1. Krajowy Program Ochrony Orlika Krzykliwego. Projekt KPO Orlika Krzykliwego opracowany został w 2013 roku przez grono ekspertów z KOO na zamówienie FPP Consulting w ramach projektu Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000. Dokument opisuje aktualną sytuacje gatunku i wszystkie aspekty związane z poprawnym planowaniem ochrony orlika krzykliwego w Polsce.

2. Raport z realizacji pilotażowych badań wpływu farm wiatrowych na orliki krzykliwe. Opublikowany materiał dotyczy programu badawczego zrealizowanego w latach 2014-2015 przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wykorzystanie przestrzeni przez orliki badano z zastosowaniem telemetrii GPS/GSM.