LIFE+ Orlik grubodzioby

 

 

Projekt „Ochrona populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: przygotowanie Krajowej Strategii Ochrony Gatunku” jest realizowany przez trzech beneficjentów. Beneficjentem koordynującym działania jest stowarzyszenie Ptaki Polskie z siedzibą w Goniądzu, współbeneficjentami są Komitet Ochrony Orłów, odpowiedzialny za część terenową i merytoryczną projektu oraz Biebrzański Park Narodowy – gospodarz terenu oraz wykonawca sporej części działań ochronnych. Projekt rozpoczął się w styczniu 2010 roku i potrwa do końca czerwca 2013. Finansowanie pochodzi ze środków Komisji Europejskiej (program LIFE+), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.