LIFE+ Orlik grubodzioby

 

 

Projekt „Ochrona populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: przygotowanie Krajowej Strategii Ochrony Gatunku” został zrealizowany w latach 2010-2013 przez trzech beneficjentów. Beneficjentem koordynującym działania było stowarzyszenie Ptaki Polskie z siedzibą w Goniądzu, współbeneficjentami  -  Komitet Ochrony Orłów, odpowiedzialny za część terenową i merytoryczną projektu oraz Biebrzański Park Narodowy – gospodarz terenu oraz wykonawca sporej części działań ochronnych. Finansowanie pochodziło ze środków Komisji Europejskiej (program LIFE+), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.