Ochrona bielika

Projekt realizowany jest nieprzerwanie od prawie 30 lat. Zakres realizacji poszczególnych działań jest na bieżąco weryfikowany stosownie do zmieniającej się sytuacja bielika w Polsce.

W latach 80. uwaga KOO skoncentrowana była na restrykcyjnej ochronie miejsc gniazdowania szczątkowej populacji tego gatunku. Aktualnie głównym celem projektu jest eliminowanie czynników, które mogą ograniczać dalszy wzrost liczebności i możliwości ekspansji bielika.