Ochrona błotniaka łąkowego

Projekt ochrony błotniaka łąkowego jest działaniem zainicjowanym i koordynowanym przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”. Błotniak łąkowy występuje na terenach otwartych. Dawniej gniazdował głównie w dolinach rzecznych i na rozległych bagnach. Na skutek degradacji jego naturalnych siedlisk zaczął gniazdować na polach, w uprawach zbóż i rzepaku. Daje to szansę na przetrwanie gatunku w coraz bardziej przekształconym przez człowieka krajobrazie, ale jednocześnie stwarza nowe zagrożenia. Projekt ochrony błotniaka łąkowego w krajobrazie rolniczym realizowany jest w kilku krajach Unii Europejskiej m.in.: Niemczech, Holandii, Danii, Francji i Hiszpanii. Organizacje realizujące projekt w poszczególnych krajach współpracują ze sobą, organizując seminaria, konferencje oraz badania. Głównymi zadaniami projektu jest:

  • Stworzenie grup roboczych realizujących projekt w regionach
  • Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego
  • Inwentaryzacja i monitoring populacji
  • Edukacja społeczności wiejskiej (głównie rolników i kombajnistów), przekonanie o pożytecznej roli gatunku oraz potrzebie jego aktywnej ochrony
  • Nagłaśnianie działań ochronnych w mediach
  • Promocja wśród rolników programu rolnośrodowiskowego
  • Znakowanie piskląt oraz ptaków dorosłych kolorowymi obrączkami
  • Prowadzenie wspólnych badań (analiza pokarmu, radiotelemetria, telemetria satelitarna, badania genetyczne)
  • Współpraca z partnerami zagranicznymi

 

Obszerny opis wszystkich działań oraz wyniki znajdują się na stronach internetowych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” oraz stronie poświęconej projektowi - www.pygargus.pl