Promocja i edukacja

Większość projektów realizowanych przez KOO obok zadań służących ochronie ptaków szponiastych obejmuje również oddziaływanie promocyjne i edukacyjne, kierowane do ogółu społeczeństwa lub wybranych grup zawodowych. Efektywna ochrona ptaków szponiastych wymaga nierzadko kruszenia bardzo mocno ugruntowanych przekonań, osądów i uprzedzeń. Bez szerszego poparcia garstka ludzi zaangażowanych w nasze inicjatywy może skutecznie przeciwdziałać prześladowaniu bielika, czy orła przedniego (gatunki rzadkie i powszechnie szanowane). Jeśli jednak chcemy rozwiązać problem oddziaływania inwestycji na populacje szponiastych, ochrony starych lasów lub ochrony krajobrazu rolniczego - poparcie jest znacznie mniejsze. Tutaj ochrona zderza się z interesem człowieka i jeśli problem nie jest odpowiednio promowany z reguły nie osiągniemy oczekiwanych efektów. Z tego względu działania edukacyjno-promocyjne są przez KOO traktowane równie poważnie, jak wdrażanie aktywnych form ochrony. Z reguły obydwie formy aktywności ściśle splatają się ze sobą w spójny program.