Broszury

Spis treści
Broszury
Ochrona strefowa
Ptaki drapieżne
Bielik
Rybołów
Kania ruda
Kania czarna
Orlik grubodzioby
Orlik krzykliwy 1
Orlik krzykliwy 2
Orzeł przedni
Puchacz
Ptaki otwartego krajobrazu
Wszystkie strony

Broszury i foldery wydane przez KOO mają charakter popularnonaukowy. Dotychczas przygotowano i opublikowano kilkanaście tego rodzaju wydawnictw, w nakładach od kilku do kilkunastu tysięcy egzemplarzy. Opisują one biologię i problemy ochrony ptaków szponiastych. Unikamy publikowania wydawnictw dotyczących realizowanych przez KOO projektów, z uwagi na krótkotrwałe oddziaływanie tego rodzaju materiałów i bardzo wąskie grono odbiorców, do których mogą być kierowane.