Aktualności

Walny Zjazd KOO

Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Członków KOO, które odbędzie się w dniach 26-27 sierpnia 2017r w Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie. Bliższe szczegóły na temat warunków udziału w Walnym Zebraniu zamieszczono w załączonej poniżej karcie zgłoszenia.

Konferencja towarzysząca wyborom władz ma charakter otwarty, przy czym osoby będące zarejestrowanymi członkami KOO ponoszą niższe koszty podstawowe uczestnictwa. Tytuł konferencji: "Ekologia i ochrona ptaków drapieżnych, sów oraz bociana czarnego"  nawiązuje do trzech głównych bloków tematycznych.

Założenia konferencji:

Ptaki drapieżne, sowy i bocian czarny są grupą zagrożoną ze względu na niskie liczebności i zagęszczenia, specyficzny sposób odżywiania, wymagania gniazdowe i długi okres rozrodu oraz liczne zagrożenia powodowane przez działalność człowieka. Stosowane działania ochronne przyczyniają się do wzrostu liczebności większości krajowych gatunków. Zastosowanie nowych technologii w badaniach ptaków zwiększa wiedzę o ich biologii oraz potencjalnych i istniejących zagrożeniach.

Cele konferencji:

1. Omówienie stanu populacji i zagrożeń ptaków drapieżnych w Polsce

2. Wymiana wiedzy na temat biologii ptaków drapieżnych

3. Podsumowanie efektywności dotychczasowych działań ochronnych i omówienie dalszych perspektyw

4. Przedstawienie wyników Monitoringu Ptaków Drapieżnych

 

Karta zgłoszeniowa

Program konferencji - ulotka