Sponsorzy

Główną formą finansowania działalności KOO poza darowiznami i przychodami z samodzielnie wykonywanych usług są dotacje. Od początku swojej działalności KOO uzyskał dofinansowanie kilkudziesięciu projektów.

 

 

PKN ORLEN Partnerem Komitetu Ochrony Orłów w budowaniu nowych platform gniazdowych i naprawianiu uszkodzonych gniazd orłów, orlików i rybołowów na terenie Polski

Fundacja EkoFundusz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
GEF/SGP UNDP
Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska UNDP w Polsce
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Instrument Finansowy Unii Europejskiej LIFE+
PGL Lasy Państwowe
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

 

 

Fundacja PBG