Zostań członkiem KOO

Komitet Ochrony Orłów jest organizacją ekspercką. Zapraszamy do współpracy przede wszystkim osoby zainteresowane badaniem i ochroną ptaków drapieżnych i sów.

Jeśli interesują Cię ptaki drapieżne i chcesz nas aktywnie wspierać w programach ochrony możesz przystąpić do KOO. Znajdującą się w załączniku deklarację należy przesłać w formie wydrukowanej lub elektronicznej na adres biura KOO w Olsztynie. Podpisanie deklaracji oznacza zaakceptowanie założeń statutowych i programowych KOO. Do obowiązków zarejestrowanych członków należy ponadto uiszczanie corocznej składki w wysokości 20 zł na konto podane w zakładce Kontakt.