Warsztaty i szkolenia

Ochrona przyrody jest jednym z ważnych elementów zrównoważonego rozwoju. Z reguły nie daje bezpośrednich, wymiernych korzyści materialnych w związku z czym jej znaczenie jest nagminnie marginalizowane. Wszyscy zapewne wiemy, z jaką wrogością reaguje się na propozycje powoływania nowych obszarów chronionych w Polsce, a określenie ekolog dla przeciętnego obywatela nierzadko ma charakter wręcz obraźliwy. Odzwierciedla to dokładnie poziom świadomości naszego społeczeństwa i wskazuje na stale narastającą potrzebę uruchamiania profesjonalnych programów edukacyjnych. Najskuteczniejszą formą przekazu w edukacji ekologicznej są warsztaty. Dają możliwość bezpośredniej konfrontacji różnych poglądów, wymiany opinii i doświadczeń.