Wydawnictwa

Komitet Ochrony Orłów aktywnie uczestniczył w opracowaniu ważnych krajowych publikacji książkowych, m.in. Polskiej czerwonej księgi zwierząt, Atlasu rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski, poradnika Monitoring ptaków lęgowych itp. Przygotowuje i publikuje również wydawnictwa własne. W swoim dorobku mamy już kilkanaście broszur i folderów, ok. 10 plakatów, wydawnictwa pokonferencyjne, scenariusze zajęć lekcyjnych oraz ulotki i naklejki.

Broszury i plakaty dostępne są nieodpłatnie w biurze KOO w Olsztynie. Drogą pocztową komplet broszur otrzymują osoby, które wsparły w formie darowizny działalność statutową KOO.