Bubobory

 

Puchacz jest najsłabiej poznanym gatunkiem spośród ptaków leśnych objętych zasadami ochrony strefowej miejsc rozrodu i regularnego przebywania. Rozpoznanie sytuacji tego gatunku w Polsce wymaga zaangażowania szerokiego grona osób i dobrej koordynacji działań. Zaplanowano rozwinięcie programu ochrony puchacza przy ścisłej współpracy z parkami narodowymi i Lasami Państwowymi. Koordynatorem projektu jest Dariusz Anderwald, który opracowuje koncepcje kolejnych edycji projektu pod nazwą Bubobory. Program Bubobory opiera się na współdziałania ornitologów z Komitetu Ochrony Orłów, leśników oraz pracowników parków narodowych i krajobrazowych. Dzięki temu do aktywnego działania włączone zostaną osoby zarządzające obszarami leśnymi, co znacząco zwiększa wykrywalność stanowisk puchacza, a zatem daje możliwość skuteczniejszej ochrony. Akcję pilotażową zrealizowano na terenie Borów Tucholskich w 2003 roku. Kolejne edycje zrealizowano na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, kilku karpackich parków narodowych i krajobrazowych oraz na Pomorzu Środkowym.

W 2008 roku oddziaływanie projektu zostało rozszerzone na wszystkie nadleśnictwa, w których zgłoszono obecność puchacza, dzięki dotacji przyznanej przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Dofinansowany projekt przygotowany został przez Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych i merytorycznym wsparciu Komitetu Ochrony Orłów. W latach 2009 – 2011 program objął ponad 60 nadleśnictw w całej Polsce. Bliższe informacje na temat projektu dostępne są na stronie CEPL LZD SGGW  –

https://cepl.sggw.edu.pl/bubobory/