Metodyka prac

Technika prowadzenia prac terenowych polega w ogólnym zarysie na wykonywaniu w obrębie każdej powierzchni próbnej czterokrotnego liczenia zajętych terytoriów lęgowych 14 gatunków ptaków. Liczenia prowadzone są ze stałych punktów widokowych w ściśle określonym czasie i optymalnych warunkach pogodowych. Zaproponowana metodyka jest próbą połączenia względnie precyzyjnych ocen liczebności z uproszczoną, standaryzowaną techniką gromadzenia danych. Uzyskane wyniki ilościowe należy traktować jako wartości indeksowe. W przypadku poszczególnych gatunków będą one w różnym stopniu odbiegały od rzeczywistych wartości bezwzględnych, jakie uzyskalibyśmy metodami szczegółowymi (np. dokonując pełnego cenzusu).