Grupa robocza AQP

Koncepcja powołania w strukturach KOO roboczego zespołu o nazwie Grupa Badania i Ochrony Orlika Krzykliwego (GBiOOK) powstała w styczniu 2006 roku. Zasadniczo jest to reaktywacja grupy działającej pod taką nazwa pod koniec lat 80. Zainteresowanie KOO orlikiem krzykliwym stale wzrasta, a intensyfikacja prac wymaga lepszej koordynacji, sprawniejszego przepływu informacji i wreszcie częstszych spotkań organizacyjnych. Optymalnym rozwiązaniem jest wyodrębnienie osób faktycznie zajmujących się orlikiem w postaci grupy roboczej. Do podstawowych zadań Grupy Badania i Ochrony Orlika Krzykliwego należy nie tylko aktywny udział w realizacji zadań narzuconych przez biuro, ale również tworzenie nowych koncepcji i podejmowanie problemów badawczych. Członkowie GBiOOK spotykają się podczas roboczych warsztatów organizowanych nieregularnie w miarę potrzeb i pojawiających się problemów. Dotychczas zorganizowano 5 spotkań warsztatowych: Dwa pn. Tworzenie i szkolenie Grupy Badania i Ochrony Orlika Krzykliwego oraz trzy pn. Działalność rolnośrodowiskowa jako forma ochrony przyrody

Do ważnych osiągnięć GBiOOK należy:

  • Utworzenie Kartoteki strategii i preferencji żerowiskowych orlika krzykliwego;
  • Projekt ochrony krajobrazu rolniczego Warmia ostoją orlika krzykliwego;
  • Projekt edukacyjny Rolnik strażnikiem przyrody.

Aktualnym zagadnieniem, jakim zajmuje się GBiOOK jest opracowanie Krajowej strategii ochrony orlika krzykliwego. Jest to najpoważniejsze z dotychczasowych przedsięwzięć, ponieważ strategia określi podstawowe kierunki rozwoju ochrony orlika krzykliwego w Polsce.

Uczestnicy warsztatów GBiOOK - Beskid Niski - 2008rUczestnicy warsztatów GBiOOK - Góry Słonne - 2007r