Zespół LIFE Clanga

W realizację projektu po stronie KOO w zależności od potrzeb zatrudnianych jest od 5 do 10 osób. W skład zespołu wchodzą:

Grzegorz Maciorowski - Koordynator naukowy
Paweł Mirski - Asystent naukowy
Krzysztof Henel - Asystent naukowy
Michał Zygmunt - Asystent administracyjny
Paweł Sidło - Doradca merytoryczny i finansowy

oraz pracownicy techniczni:

Sylwester Aftyka
Kordian Bartoszuk
Michał Białek
Wojciech Czarnowski
Michał Jankowski