Wyniki

MPD dostarcza informacji na temat następujących parametrów populacyjnych:

  • Wskaźniki liczebności gatunków docelowych w badanym roku;
  • Wskaźniki rozpowszechnienia gatunków docelowych w badanym roku
  • Wskaźniki zrealizowanej produktywności dla wybranych gatunków (bielik, orlik krzykliwy)
  • Trend zrealizowanej produktywności orlika krzykliwego i bielika
  • Trend wskaźników liczebności gatunków docelowych
  • Trend rozpowszechnienia gatunków docelowych

 

Szczegółowe informacje  na temat wszystkich programów realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Ptaków, w tym aktualne trendy mierzonych parametrów publikowane są na stronach www.monitoringptakow.gios.gov.pl