Powierzchnie próbne

Corocznie kontrolujemy przeciętnie 400-900 miejsc gniazdowych orlika krzykliwego. Najcenniejsze są jednak szczegółowe wyniki uzyskiwane na powierzchniach próbnych. Aktualnie funkcjonują dwa rodzaje powierzchni próbnych:

  1. losowo dobrane kwadraty (49 x 100km2) kontrolowane corocznie począwszy od 2007 roku w ramach Monitoringu Ptaków Drapieżnych (MPD);
  2. 6 powierzchnie próbnych wytypowane nielosowo w krajowych centrach występowania orlika krzykliwego.

System MPD dostarcza informacji głównie na temat liczebności i rozpowszechnienia gatunku w skali ogólnopolskiej. Powierzchnie nielosowe są miejscem znacznie bardziej szczegółowych badań. Śledzony jest nie tylko trend liczebności lokalnych populacji, ale prowadzone są również badania preferencji siedliskowych, analizy kształtowania się wskaźników rozrodczych oraz przyczyn strat w lęgach. Najstarsze z tych powierzchni próbnych objęte zostały monitoringiem już na początku lat 90.

 

Region Nazwa rozmiar [km2] liczebnoś

Zagęszczenie /100km2

Polska NE Pojezierze Iławskie 450 25 5,6
Polska NE Warmia 412 46 11,2
Region Podlaski Puszcza Knyszyńska 450 24 5,3
Lubelszczyzna Nadleśnictwo Mircze 700 40 5,7
Region Podkarpacki Beskid Niski - część E 660 73 11,1
Region Zachodniopomorski Pojezierze Drawskie 787 24 3,0
  RAZEM 3459 232 6,7