Zadania projektu

  • Inwentaryzacja nowych rewirów i gniazd bielika na terenie całego kraju
  • Projektowanie i weryfikacja granic stref ochronnych – współpraca z RDOŚ
  • Coroczna kontrola 300-500 gniazd pozwalająca ocenić skuteczność funkcjonowania ochrony strefowej, efektywność lęgów i przyczyny strat
  • Budowa sztucznych gniazd w miejscach, gdzie nowe pary zasiedlają zbyt młode drzewostany oraz w lasach zniszczonych przez huragany
  • Aktywne szkolenie współpracowników
  • Ocena potencjalnego wpływu przedsięwzięć inwestycyjnych na stan ochrony bielika w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim
  • Przeciwdziałanie prześladowaniu bielika na stawach rybnych - interwencje
  • Przygotowanie publikacji i referatów popularnonaukowych oraz specjalistycznych.