Efekty

  • Zarejestrowano ok. 800 stanowisk lęgowych bielika, przy czym w 670 przypadkach wykryto gniazda. Łącznie dokonano prawie 10 tys. jednostkowych kontroli, uzyskując informacje o efektach ponad 4000 lęgów
  • Zaprojektowano i uzgodniono z LP oraz RDOŚ ponad 500 stref ochronnych. Ochroną ścisłą objęto w ten sposób kilka tysięcy hektarów lasu w wieku 120-200 lat
  • Wybudowano ponad 30 sztucznych gniazd w rewirach zlokalizowanych w niekorzystnie ukształtowanych drzewostanach.
  • Zorganizowano ponad 250 szkoleń i warsztatów dla służb leśnych
  • Interwencje w udokumentowanych przypadkach prześladowania bielików – doniesienia do prokuratury
  • Opracowano i rozprowadzono 15 tys. broszur, plakatów i nalepek.
  • Opublikowano cykl artykułów w Lesie Polskim, poradnik zamieszczony w Biblioteczce Leśniczego.