Aktualności

Monitoring puchacza z zastosowaniem rejestratorów audio

Młode puchacze w naziemnym gnieździe. Fot. P.Mirski

 

W 2018 roku Komitet Ochrony Orłów, region Podlaski zrealizował kolejny projekt monitoringu populacji puchacza zastosowaniem rejestratorów audio. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego udało się nabyć kolejne dwa rejestratory oraz oprogramowanie, dzięki któremu możliwe było automatyczne wyszukiwanie zawołań puchaczy (na podstawie plików wzorcowych) w gigabajtach zebranych nagrań.

 

 

W bieżącym roku poszukiwania puchaczy skupione były głównie na trzech obszarach chronionego krajobrazu: „Dolina Narwi”, „Dolina Biebrzy” i „Pojezierze Rajgrodzkie” oraz kilku dodatkowych punktach w dolinie Narwi.

Ryc.1. Czy widzicie tu parę puchaczy?

Zapis aktywności głosowej pary puchaczy

Niestety wyniki nie są optymistyczne, spośród kilkunastu archiwalnych stanowisk na tym terenie udało się potwierdzić obecność puchaczy tylko w pięciu. Niektóre stanowiska giną w oczach, np. w jednym z najbardziej znanych stanowisk na Podlasiu (zbiornik Siemianówka), gdzie jeszcze w zeszłym sezonie odzywała się para ptaków, w tym roku kompletna cisza. Młody puchacz. Fot. P.Mirski

 

Wydaje się, że siedliska w dużej mierze nie zmieniły się tak bardzo, ale sukces lęgowy i przeżywalność dorosłych puchaczy są niskie, przez co po prostu brakuje osobników i niektóre stanowiska nie regenerują się po śmierci któregoś z ptaków, a w innych samotne puchacze czekają kilka sezonów na partnera. Obszary chronionego krajobrazu „Dolina Biebrzy” i „Pojezierze Rajgrodzkie” stanowią obrzeża Doliny Biebrzy, której populacja niegdyś liczyła około 25 par (Pugacewicz 1995). Niestety na przedpolu tego obszaru potwierdziliśmy obecnie tylko 1 z 6 archiwalnych stanowisk. W kolejnym sezonie mamy nadzieję zająć się w końcu monitoringiem populacji puchacza w Dolinie Biebrzy. Wszelkie informacje na temat występowania puchacza na tym terenie mile widziane!