Aktualności

Ekologia i ochrona trzmielojada

W piątek 13ego (grudnia) w Białowieskim Parku Narodowym, Komitet Ochrony Orłów zorganizował seminarium pt „Ekologia i ochrona trzmielojada”, skierowane do lokalnych leśników, pracowników parków narodowych i RDOŚ.

Podsumowano wyniki projektu ‘Monitoring i ochrona trzmielojada na obszarach chronionego krajobrazu "Wzgórza Sokólskie" i "Puszcza Białowieska"’, finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz dotychczasową wiedzę na temat biologii, ekologii, migracji i monitoringu trzmielojada. Trzon wyników stanowiły dane zebrane z pięciu samców trzmielojada śledzonych za pomocą loggerów GPS na Podlasiu. Celem prowadzonych badań jest usprawnienie monitoringu i inwentaryzacji gatunku dzięki wykorzystaniu informacji o ekologii przestrzennej gatunku.

 

Obecnie otrzymujemy sygnały od czterech z pięciu śledzonych trzmielojadów. Trzy ptaki zimują w Gabonie, a jeden w Kongo. Obszary zimowania tych ptaków oddalone są od terenów lęgowych o ponad 6 tysięcy kilometrów (w linii prostej), a trasy migracji bardzo różne – od Gibraltaru po Bosfor. Na zimowiskach, trzmielojady spędzają dużo więcej czasu niż na lęgowiskach. Wrócą do Polski dopiero w maju.