Aktualności

Warsztaty dla Wolontariuszy i Leśników na Mazurach

W sezonie 2022 Komitet Ochrony Orłów – Region Polska Północno-Wschodnia realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - poprzez realizację projektu pn. „Rozbudowa zaangażowania społecznego w zachowanie i ochronę siedlisk rzadkich gatunków ptaków w Puszczy Piskiej, Puszczy Boreckiej i Lasach Skaliskich”.

W ramach projektu zorganizowano m.in. bezpłatne warsztaty dla Wolontariuszy chcących włączyć się w przyszłości w regularne działania monitoringowe realizowane przez KOO we wschodniej części regionu. W dwóch spotkaniach - 9 lipca 2022 roku w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz 23 lipca 2022 roku w siedzibie Nadleśnictwa Czerwony Dwór, uczestniczyło łącznie 29 osób.

Podobne warsztaty - dedykowane leśnikom - zorganizowano w dniach 22 i 23 sierpnia w siedzibach Nadleśnictw Strzałowo i Czerwony Dwór. Uczestniczyło w nich 32 pracowników Służby Leśnej.

W programie znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak: rozpoznawanie gatunków rzadkich ptaków drapieżnych - biologia i preferencje siedliskowe; bezpieczne metody wyszukiwania i kontroli stanu zasiedlenia gniazd, narzędzia używane w badaniach monitoringowych, sposoby raportowania wyników oraz podstawy prawne ochrony siedlisk lęgowych ptaków i zasady projektowania stref ochrony gniazd.

Dziękujemy serdecznie wszystkim Uczestnikom oraz Instytucjom, które gościły nas w swoich siedzibach. Mamy nadzieję, że nasze spotkania przełożą się na zwiększenie aktywności terenowej - szczególnie we wschodniej części Regionu Polska NE. Do zobaczenia w terenie!

Warsztaty w Krutyni