Aktualności

SEZON OBRĄCZKARSKI KOO 2022

Orzeł przedni w gnieździe, fot. M. StójKOO zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzi monitoring efektywności rozrodu wraz z określeniem roli poszczególnych czynników warunkujących poziom uzyskiwanej produktywności lęgów. Dlatego wspieramy w miarę możliwości aktywność tych naszych członków, którzy zajmują się społecznie obrączkowaniem rzadkich gatunków ptaków drapieżnych w ramach współpracy ze Stacją Ornitologiczną MiIZ PAN w Gdańsku. To bardzo trudne zadanie i wymaga najczęściej pracy zespołowej: obrączkarza i wspinacza. Stosowane obecnie kolorowe obrączki umożliwiają odczytywanie ptaków z dużej odległości, co często ma miejsce. Przy okazji bezpośrednich wizyt w gniazdach można określić kondycję i zdrowotność piskląt, poznać skład gatunkowy ofiar i szczegóły dotyczące budowy gniazd.

Czasami wiąże się to z działaniami ratunkowymi polegającymi na natychmiastowej odbudowie gniazd i umieszczeniu w nich piskląt, które spadły na skutek silnych wiatrów (w tym sezonie dotyczyło to bielika, bociana czarnego i orlika krzykliwego).Podczas kontroli zawartości gniazd dość często u bociana czarnego, ale też u bielików usuwane są sznurki stanowiące poważne zagrożenie dla młodych. W tym roku w jednym z gniazd odkryto bielika nielota. W kilku gniazdach bielików stwierdzono żywe myszołowy, przyniesione tam jako ofiary. Z rzadkości, w Beskidzie Żywieckim mieliśmy lęg orła przedniego z dwójką młodych, natomiast w Bieszczadach w ogóle nie odnotowaliśmy skutecznych lęgów tego gatunku. Na Lubelszczyźnie u orlika krzykliwego w czterech gniazdach były dwojaczki.

W sumie zaobrączkowano ponad 700 osobników 11 gatunków rzadkich gatunków ptaków, głównie na obszarach zarządzanych przez Lasy Państwowe, na gruntach prywatnych oraz w pięciu parkach narodowych: PN Bory Tucholskie, Poleski PN, Wigierski PN, Słowiński PN i Wielkopolski PN. Najwięcej, bo prawie połowę (313 piskląt) stanowiły bieliki, z których rekordową ilość (120) zaobrączkował obrączkarz i wspinacz w jednej osobie Jacek Jezierski. Na drugim miejscu plasuje się orlik krzykliwy (180 piskląt) obrączkowany na Lubelszczyźnie z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym oraz w górach. Trzecie miejsce zajmuje bocian czarny (125 piskląt) obrączkowany głównie w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie i w regionie Świętokrzyskim. Miejsca poza podium, ale istotne - zajmują błotniak łąkowy (36 piskląt) obrączkowany przez członków KOO we współpracy z Towarzystwem Przyrodniczym Bocian oraz szczególnie trudny ze względu na wierzchołkowe usytuowanie gniazd nasz herbowy gatunek – rybołów (22 pisklęta).

Dziękujemy wszystkim zespołom obrączkarskim KOO za prace terenowe w tym sezonie i życzymy teraz wielu odczytów ptaków.

GALERIA ZDJĘĆ

Bielik nielot skrzydło, fot. D. AnderwaldBielik nielot zamarłe lotki, fot. D. AnderwaldBieliki w gnieździe, fot. D. AnderwaldBłotniak łąkowy, fot. T. PrzybylińskiBłotniaki łąkowe, fot. T. PrzybylińskiBocian czarny, fot. D. AnderwaldBociany czarne w gnieździe, fot. Archiwum BocianiMyBociany czarne w gnieździe, fot. K. DudzikDwa orliki krzykliwe w gnieździe, fot. J. WójciakDwa orły przednie w gnieździe, fot. R. KruszykKanie czarne, fot. S. AftykaKanie rude, fot. S. AftykaOrlik krzykliwy w gnieździe, fot. J. WójciakOrlik krzykliwy w gnieździe, fot. M. StójPuchacz, fot. P. MirskiPuchacz, szpony, fot. P.MirskiRybołów, fot. S. LewandowskiRybołów, szpony, fot. D. Anderwald