Aktualności

Trzycyfrowe Mazowsze!

Z roku na rok rośnie terenowa aktywność w Regionie Mazowieckim Komitetu Ochrony Orłów. Sezon 2022 to od lat nienotowana w tym regionie trzycyfrowa liczba skontrolowanych stanowisk ptaków strefowych. Wzmożoną aktywność członków KOO na tym obszarze, podsycaną przez koordynatora regionalnego udało się też w pewnym stopniu wynagrodzić dzięki realizacji zadania pt.: „Inwentaryzacja i monitoring stanowisk lęgowych bielika, bociana czarnego, orlika krzykliwego i puchacza w obszarach Natura 2000, rezerwatach i parkach krajobrazowych województwa mazowieckiego” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 10.500zł.

Więcej godzin w terenie to oczywiście szansa na zlokalizowanie zupełnie nowych stanowisk oraz doszukanie gniazd w rewirach znanych wcześniej, gdzie albo nie było znane żadne gniazdo, albo stwierdzono gniazda nieaktywne.

Sezon 2022 zaowocował kilkunastoma nowymi stanowiskami strefowców, które zgłoszono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z propozycjami utworzenia stref ochrony.

W planach rzecz jasna kontynuacja działań monitoringowych w kolejnych latach z szansą na rozszerzenie ich zakresu, bo potencjał bezsprzecznie w Regionie drzemie – zarówno ten ptasi, jak i osobowy.

GALERIA: