Aktualności

Rok 2022 w KOO

Młody orlik krzykliwy. Fot. S.WręgaZanim na dobre ruszymy w teren w sezonie 2023, warto krótko podsumować działania zrealizowane w roku 2022.

Dziękujemy wszystkim koordynatorom, aktywnym członkom i sympatykom KOO oraz osobom i instytucjom wspierającym nasze działania statutowe.

Poniżej przegląd najważniejszych inicjatyw, które udało się zrealizować w minionym sezonie:

 

Działania własne

 1. Kontrole gniazd i lęgów gatunków strefowych w całym kraju – ponad 2 tysiące.
 2. Transmisje online z gniazd: bielika w Nadleśnictwie Woziwoda; rybołowa w nadleśnictwach: Barlinek i Jedwabno; bociana czarnego w nadleśnictwach: Bolewice, Sieraków, Wolsztyn.
 3. Obrączkowanie gatunków strefowych w całym kraju (około 700 os. 10 gatunków).
 4. Odbudowa gniazd bocianów czarnych w nadleśnictwach: Różańsko, Turek, Sieraków.
 5. Odbudowa gniazd orlików krzykliwych w nadleśnictwach: Komańcza, Lesko i gminie Krempna.
 6. Odbudowa gniazd rybołowów w nadleśnictwach: Pisz, Strzałowo.
 7. Spotkania regionalne: Region Łódzki, Region Kujawsko-Pomorski, Region Polska Północno-Wschodnia, Region Wielkopolska.
 8. Wycieczki edukacyjne: „Powitanie orlików po przylocie z zimowiska”, „Pożegnanie orlików przed odlotem do Afryki”. Region Podkarpacie.

Projekty dotacyjne

 1. Przyrodnicza jesień w  Białymstoku – ochrona nocnej fauny i edukacja przyrodnicza. Realizacja ze środków Urzędu Miasta w Białymstoku. Realizacja: Region Podlaski.
 2. „Inwentaryzacja i monitoring stanowisk lęgowych bielika, bociana czarnego, orlika krzykliwego i puchacza w obszarach Natura 2000, rezerwatach i parkach krajobrazowych województwa mazowieckiego” realizacja dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizacja: Region Mazowiecki.
 3. Monitoring rewirów czterech gatunków strefowych ptaków szponiastych w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu województwa opolskiego. Realizacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Realizacja: Region Górny Śląsk.
 4. Rozbudowa zaangażowania społecznego w zachowanie i ochronę siedlisk rzadkich gatunków ptaków w Puszczy Piskiej, Puszczy Boreckiej i Lasach Skaliskich. Realizacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Realizacja: Region Polska NE.
 5. Realizacja działań związanych z monitoringiem grodziskich gatunków zwierząt w ramach realizacji projektu pn. „Inwestycje w  zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim”   współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszar programowy:  Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Realizacja: Zespół zadaniowy ds. pozyskiwania środków na działalność statutową KOO.

Działania zrealizowane w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego

 1. Realizacja prac terenowych i opracowanie wyników w programach monitoringu wchodzących w skład Państwowego Monitoringu Środowiska: Monitoring Ptaków Drapieżnych, Monitoring Gatunków Rzadkich, Monitoring Produktywności Bielika.
 2. Weryfikacje zasiedlenia stref ochrony i inwentaryzacje rewirów gatunków strefowych
  w nadleśnictwach: Czerwony Dwór, Dobrocin, Strzałowo, Wichrowo.
 3. Szkolenia dot. dobrych praktyk ornitologicznych podczas prowadzenia leśnych prac gospodarczych i doskonalenia działań na rzecz ochrony ptaków objętych ochroną gatunkową: nadleśnictwa z terenu RDLP Piła oraz nadleśnictwa: Lutówko, Łomża, Bolewice.
 4. Naprawa istniejących i budowa nowych platform gniazdowych dla rybołowa, bielika i bociana czarnego w Wigierskim Parku Narodowym.
 5. Montaż kamer do transmisji online z gniazd bielika w Nadleśnictwie Chojnów oraz w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”.
 6. Badania telemetryczne cietrzewia w nadleśnictwach: Jedwabno i Szczytno.