Aktualności

Migracja orlika krzykliwego nad Izraelem

Migrujące orliki krzykliwe. Fot. T. KrumenackerOrlik krzykliwy Clanga pomarina jest jednym nielicznych gatunków ptaków drapieżnych gniazdujących prawie wyłącznie w Europie. Ocena liczebności w wielu rejonach Europy w dalszym ciągu opiera się na tzw. „wiedzy eksperckiej”, co oznacza, że szacunki mogą być mało precyzyjne. Orlik buduje małe gniazdo, często w niedostępnych miejscach. Nie ma tak spektakularnych cech upierzenia jak bielik, umożliwiających rozpoznanie gatunku przez przeciętnego obywatela. Również wielu leśników myli orlika z myszołowem. W Polsce ocena liczebności zmieniała się od zaledwie 150 par (J. Sokołowski), 500 par (Tomiałojć 1990), 700 par (W. Król 1992), 1700-1900 (Król 2003, Tomiałojć i Stawarczyk 2003); 2300-2700 (KOO, Cenian i Mirski 2015), 2300-3300 (Sielicki i Mizera 2012). Każda z tym ocen oparta jest w znacznej mierze na szacunkach. Jedna duża powierzchnia na Warmii monitorowana w latach 1993-2018 wskazywała na regularny wzrost od 27 do 51 par, dopiero w latach 2019-2020 nastąpił spadek do 42 par (KOO 2022). Dzięki aktywności członków KOO w skali kraju co roku przybywa 40-50 nowych rewirów. Jest to efektem coraz lepszego rozpoznania stanu krajowej populacji. Wielkość populacji w Europie szacowana był na około 21 000 par (Mebs & Schmidt 2014), lub 18 038-23 201 par (Krumenacker 2013). Ogólnoeuropejskie oceny liczebności zawsze oparte były o trudne do zweryfikowania kryteria. Pierwszy Europejski Atlas Lęgowych Ptaków EBCC (1997) podaje 10 000, a drugi European Breeding Bird Atlas 2 (2022) już 40 000-60 000 par ( BirdLife International 2019). Z uwagi, iż orlik jest gatunkiem migrującym z Europy do Afryki najdokładniejsze oceny wielkości całej populacji można dokonać na trasie migracji. Stada migrujących ptaków składają się z osobników dorosłych lęgowych, młodocianych nielęgowych oraz młodych odchowanych latem w danym sezonie. Miejscem przez które przelatuje około 75% całej światowej populacji jest Izrael. Tamtejsi ornitolodzy wspierani przez dziesiątki ochotników z całego świata liczą migrujące orliki. Szczegółowe wyniki przedstawił Krumenacker (2013). Roczne wyniki oscylowały pomiędzy 54 385 a 141 868 osobnikami, przeciętnie 85 944. Na wielkość wyniku duży wpływ sukces lęgowy na terenach lęgowych.

Liczenia migrujących orlików krzykliwych odbywają corocznie pomiędzy 25 września a 10 października. Do dnia 5 października 2023 r. naliczono około 90 000 migrujących orlików co stanowi około 75% światowej populacji tego gatunku. Następnego dnia nastąpiła niestety inwazja terrorystów z Hamasu na Izrael. Yossi Leshem lider BirdLife Israel opublikował raport z tegorocznego liczenia migrujących orlików. Poprzednie rekordowe liczenie dało wynik 141 868 osobników w 1993 roku (Shirihai & Christie 1992).