Aktualności

Rok 2023 w KOO

 

Lęg orlika grubodziobego Clanga clanga. Fot. Archiwum KOOZa nami kolejny rok działań związanych z ochroną ptaków drapieżnych. Przez ten czas naprawdę działo się dużo i to już od początku zimy, kiedy trzeba wymienić, naprawić oraz zamontować instalację do monitoringu online z gniazd bielika, rybołowa oraz bociana czarnego lub zbudować sztuczne gniazda dla wspomnianych gatunków. Wiosna to już kontrole terenowe – wyszukiwanie miejsc lęgowych, wyczekiwanie na punktach monitoringowych, aby jak najlepiej wykorzystać bezlistny okres w przyrodzie i długość dnia.

Lato to drugie kontrole gniazd i ocena sukcesu lęgowego, czas obrączkowania. Jesień stanowi czas rozliczeń i sporządzania raportów z wykonanych badań. Ten podział roku na wspomniane działania towarzyszy nam nieprzerwanie od 32 lat… Czy taka monotonia się nam znudziła? Absolutnie nie i z nowym rokiem startujemy z jeszcze większą siłą i energią!

 

Koniec roku to zwykle czas podsumowań, więc przedstawimy naszą listę największych działań zrealizowanych w minionym 2023 roku:

• Badania telemetryczne osobników cietrzewia wyposażonych w nadajniki radiowe;

• Badania telemetryczne nad sóweczką w Puszczy Białowieskiej (dofinansowanie Cztery Szpaki);

• Badania telemetryczne bielików w Łódzkim;

• Drapieżne Mazowsze – ochrona przez edukację! – projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

• Odbudowa gniazd ptaków szponiastych – projekt dofinansowany przez Orlen S.A.

• Ochrona puchacza w Dolinie Narwi – projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;

• Ochrona puchacza w Biebrzańskim i Narwiańskim Parku Narodowym – budowa platform ze środków Biebrzańskiego Parku Narodowego i Urzędu Miasta Łapy;

• Odkrywamy, śledzimy i chronimy faunę Białegostoku – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Białystok;

• Monitoring błotniaka łąkowego w okresie lęgowym na terenie gmin: Żuromin, Rajgród, Grabowo na zlecenie POLENERGIA S.A.

• Monitoring Ptaków Drapieżnych, Monitoring Orlika Grubodziobego, Monitoring Orła Przedniego, Monitoring Rybołowa, Monitoring Produktywności Bielika – prace terenowe w sezonie lęgowym 2023 – prace wykonane w ramach Państwowego Monitoringu Ptaków na zlecenie OTOP;

• Monitoring rewirów czterech gatunków strefowych ptaków szponiastych w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu województwa opolskiego – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Opolu;

• Inwentaryzacja i monitoring stref ochrony ptaków w Nadleśnictwie Wichrowo;

• Inwentaryzacja istniejących i potencjalnych stref ochrony i stanowisk lęgowych: bielika, orlika krzykliwego, kani czarnej, kani rudej, bociana czarnego oraz rybołowa w Nadleśnictwie Szczytno na zlecenie Nadleśnictwa Szczytno;

• Przeprowadzenie kontroli stanu zasiedlenia gniazd bociana czarnego, orlika krzykliwego, bielika, kani rudej na terenie Nadleśnictwa Orneta oraz szkolenia dla pracowników nadleśnictwa na zlecenie Nadleśnictwa Orneta;

• Wykonanie kontroli stanu zasiedlenia gniazd bociana czarnego, orlika krzykliwego, kani rudej, kani czarnej, bielika i rybołowa na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie, opracowanie wyników oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników nadleśnictwa;

• Wykonanie kontroli stanu zasiedlenia gniazd bociana czarnego, orlika krzykliwego, kani rudej, kani czarnej, bielika i rybołowa na terenie Nadleśnictwa Pisz opracowanie wyników oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników nadleśnictwa;

• Inwentaryzacja stanowisk lęgowych orlika krzykliwego Clanga pomarina i bociana czarnego Ciconia nigra w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Beskid Niski (PLB180002) Natura 2000, Jaśliskim Parku Krajobrazowym i Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego w województwie podkarpackim, w sezonie lęgowym 2023 roku – projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;

• Inwentaryzacja i monitoring stanowisk lęgowych bielika, bociana czarnego, orlika krzykliwego i puchacza w obszarach Natura 2000, rezerwatach i parkach krajobrazowych województwa mazowieckiego – edycja II – projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

• Utrwalenie zaangażowania społecznego w zachowanie i ochronę siedlisk rzadkich gatunków ptaków w Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej i Puszczy Piskiej – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie;

• Transmisje online z gniazd bielików w Nadleśnictwie Woziwoda i Parku Narodowym „Bory Tucholskie”;

• Transmisje online z gniazd rybołowów w nadleśnictwach Barlinek i Jedwabno;

• Transmisje online z gniazd bocianów czarnych w nadleśnictwach: Bolewice (x2), Sieraków, Wolsztyn;

• Zaobrączkowanie ponad 870 piskląt 12 najrzadszych gatunków ptaków;

• Kontrole ponad 2000 stanowisk ptaków szponiastych, puchacza oraz bociana czarnego;

• VI Konferencja KOO z cyklu: Ekologia i ochrona ptaków drapieżnych, OSIĄGNIĘCIA NAUKI I TECHNIKI DLA OCHRONY I POZNANIA PTAKÓW DRAPIEŻNYCH, Rogów, 4-5 listopada 2023;

• Przyjęcie projektu „BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego na terenach leśnych” do konkursu Europejskiej Nagrody Natura 2000;

• Przyjęcie projektu „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce do konkursu Europejskiej Nagrody Natura 2000

 

Ciekawostki z regionów

Kujawsko-Pomorski

– Trzeci sezon transmisji online z gniazda bielika w Nad. Woziwoda!

– Zimowe liczenie bielika i ptaków wodnych na Wiśle!

Lubuski

– Pierwszy (skuteczny) lęg rybołowa na wieży bts telefonii komórkowej!

Łódzki

– Drugi przypadek w kraju wyposażenia w loggery trojaczków bielika!

– Zaobrączkowanie 25 młodych bielików w Łódzkim!

Mazowsze

– Webinaria Drapieżnego Mazowsza!

– Kontrola terenowa 120 stanowisk gatunków strefowych!

Podlasie

– Dziki Białystok!

– Pilotażowe badania telemetryczne nad sóweczką w Puszczy Białowieskiej!

Polska NE

– Zabezpieczenie przed kuną wszystkich drzew gniazdowych rybołowa!

– Czwarty sezon transmisji online z gniazda rybołowa w Nad. Jedwabno!

– Kontrola terenowa 873 stanowisk gatunków strefowych!

Podkarpacki

– Kolejne lęgowe bieliki na Podkarpaciu!

– Kontrola terenowa 204 stanowisk gatunków strefowych!

Pomorze Środkowe

– Piąty sezon transmisji online z gniazda bielika w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”

Pomorze Zachodnie

– Piąty sezon transmisji online z gniazda rybołowa w Nad. Barlinek!

Wielkopolska

– Powrót rybołowa po 15 latach do Puszczy Noteckiej!

– Jastrząb porywa kolejno 4 młode bociany z gniazda online w Nad. Sieraków!

– Kontrola terenowa niemal wszystkich 180 stanowisk bielików!

 

DZIĘKUJEMY wszystkim za zaangażowanie w działania związane z ochroną ptaków drapieżnych, zarówno za udzielone wsparcie finansowe: nadleśnictwom, WFOŚiGW, Urzędom Marszałkowskim, Urzędom Miasta oraz prywatnym darczyńcom, jak również poświęcony bezcenny czas setek WOLONTARIUSZY, którzy codziennie przyczyniają się do lepszej ochrony najrzadszych gatunków ptaków w naszym kraju!

ŻYCZYMY PTASIEGO 2024 roku!