Aktualności

II spotkanie Koalicji Bezpieczna Energia

Serdecznie zapraszamy do udziału spotkaniu organizowanym przez Koalicję stowarzyszeń „Bezpieczna Energia”. Referat pt. „Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki” wygłosi dr Przemysław Chylarecki z Muzeum i Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, wybitny ekspert w dziedzinie monitoringu przyrodniczego i analiz statystycznych.

 

Spotkanie odbędzie się 21 października 2011 roku w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91.

Założenia i cel

Cyklicznie organizowane spotkania poświęcone są konstruktywnej wymianie poglądów i doświadczeń wśród wszystkich tych, którzy dostrzegają problemy wynikające z koncepcji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Poprzez zapraszanie ekspertów specjalizujących się w różnych zagadnieniach powiązanych z energetyką wiatrową pragniemy umożliwić przedstawicielom organizacji pozarządowych dostęp do wiarygodnych, nieprzetworzonych informacji. Dzięki temu będą mogli aktywnie uczestniczyć w procesie planowania zagospodarowania przestrzennego terenów, na których działają, obiektywnie oceniając potencjalne zyski i szkody wynikające z projektowanych elektrowni wiatrowych.

Plan spotkania:

  • 10.45 – 11.00 Rejestracja uczestników.
  • 11.00 – 12.00 Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki – referat Przemysław Chylareckiego z MiIZ PAN w Warszawie
  • 12.00 – 12.10 Stan populacji rzadkich ptaków drapieżnych w północno-wschodniej Polsce – Zdzisław Cenian Komitet Ochrony Orłów
  • 12.10 – 12.30 Dyskusja.
  • 12.30 – 12.45 Przerwa
  • 12.45 – 15.00 Spotkanie organizacyjne członków Koalicji stowarzyszeń Bezpieczna Energia

Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie spotkania : Zdzisław Cenian – Komitet Ochrony Orłów, Tel. 517 972 249. Ze względów logistycznych zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy przesyłać do dnia 20 października pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , podając liczbę osób i instytucję lub organizację (jeśli dotyczy).

Serdecznie zapraszamy!

 


Koalicja stowarzyszeń „Bezpieczna Energia” zawiązała się w obronie społeczeństwa przed szkodliwym oddziaływaniem farm wiatrowych na turystykę, jakość życia mieszkańców, zasoby przyrodnicze oraz krajobraz, który – jak ujęto w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej - „przyczynia się do tworzenia kultur lokalnych i jest podstawowym komponentem europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przyczyniając się do dobrobytu ludzi i konsolidacji europejskiej tożsamości