Aktualności

Nowelizacja rozporządzenia

Dziuple włochatki chronione będą strefami ochronnymi. Fot. Cezary KorkoszStrefy ochronne przy dziuplach sóweczki i włochatki, wydłużony okres obowiązywania strefy ochrony częściowej dla orła przedniego – to niektóre nowelizacje w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt.

W Dzienniku Ustaw Nr 237 zostało opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Stanie się dokumentem obowiązującym od dnia 22 listopada. Wprowadzono stosunkowo niewielkie poprawki dotychczasowego rozporządzenia. Najpoważniejszą zmianą jest usunięcie zapisu dotyczący ustępstw od zakazów dla wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. Znacząco rozszerzono listę gatunków, których dopuszczone rozporządzeniem odstępstwa nie dotyczą (w załączniku do rozporządzenia oznaczone liczbą 1), np. usuwanie gniazd z obiektów budowlanych. W przypadku szponiastych i sów są to aktualnie wszystkie gatunki. Załącznik zawierający wykaz gatunków objętych ochroną ścisłą powinny przejrzeć wnikliwie osoby zajmujące się fotografią przyrodniczą, ponieważ oznaczone cyfrą 1 gatunki obejmuje również zakaz fotografowania i obserwacji, mogących powodować płoszenie. Ponadto rozszerzono listę sposobów ochrony gatunków wskazując potrzebę uwzględniania tego zagadnienia podczas realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Dla Komitetu Ochrony Orłów istotne są niektóre zmiany w zakresie funkcjonowania stref ochronnych. Wydłużony został okres obowiązywania strefy okresowej przy gniazdach orła przedniego – z 31 lipca na 15 sierpnia. Przy dziuplach sóweczki i włochatki wyznaczane będą strefy ochrony ścisłej o promieniu do 50m. Może to nastręczać pewnych trudności, wynikających ze stosunkowo słabego rozpoznania rozmieszczenia obydwu gatunków, tym niemniej jest ważnym narzędziem realizacji ochrony preferowanych prze nie siedlisk. Nowe rozporządzenie uchyla ponadto zakaz zbierania i przechowywania piór ptasich, co jest niewątpliwie cenną informacją dla kolekcjonerów.

Zapoznaj się z treścią nowego rozporządzenia.