Kartoteka gniazd i lęgów

Kartoteka gniazd i lęgów została utworzona w 1993 roku w formie elektronicznej bazy danych. Dotychczas wpisano do bazy informacje z prawie 20 000 kart kontroli, a każdego roku archiwum powiększa się przeciętnie o 800 nowych kart. Dzięki aktywności naszych współpracowników na terenie kraju zarejestrowaliśmy ok. 3 500 rewirów lęgowych 9 gatunków ptaków. Zebrano informacje o efektach ponad 5 500 lęgów. Obliczyliśmy, że w celu zebrania tak imponującego materiału łącznie pokonaliśmy ponad 750 000 km.


Liczba zarejestrowanych w bazie danych KOO stanowisk lęgowych 9 gatunków
ptaków objętych inwentaryzacją

Wyniki gromadzone w terenie przez członków KOO przekazywane są do Koordynatorów na standardowych Kartach Kontroli Stanowiska. Najaktywniejsi współpracownicy przekazali do biura KOO od początku uruchomienia bazy danych ponad 1500 kart.


Kartoteka gniazd i lęgów – liczba kart przekazanych przez najaktywniejszych
współpracowników w latach 1993 -2000


Kartoteka gniazd i lęgów – liczba kart przekazanych przez najaktywniejszych
współpracowników w latach 2001 - 2009

Wypełniając kartę kontroli pamiętaj, że pominięcie pewnych informacji utrudnia wprowadzenie danych do bazy. Dotyczy to w szczególności lokalizacji stanowiska, w tym współrzędnych geograficznych. Koordynaty lokalizacji można odczytać wykorzystując portale internetowe (Geoportal, Google Earth, itp.). Jeśli nie masz doświadczenia w kategoryzowaniu statusu obserwacji w skali Postupalsky’ego opisz precyzyjnie przebieg kontroli.

Karta Kontroli Stanowiska - do pobrania w formacie xls.