Aktualności

Czy ochrona orlika przez adopcję zda egzamin

Populacja orlika krzykliwego w Niemczech ciągle spada i obecnie liczy już mniej niż 100 par, skoncentrowanych w dwóch enklawach we wschodnich Niemczech- w Brandenburgii oraz Meklemburgii - Pomorzu Przednim. W celu ochrony tego gatunku od 2004 roku realizowany jest projekt zwiększający przeżywalność drugiego pisklęcia w lęgu.  

Nie rozdziobią nas kruki i wrony

Nie rozdziobią nas kruki i wrony……, a jest to zasługą Szczycieńskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Kilka lat temu podjęło ono inicjatywę pn. „Program restytucji zająca i kuropatwy w powiecie szczycieńskim”. Aktywnie wspierane przez „autorytety naukowe” w postaci profesora Romana Dziedzica z Zakładu Ekologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Lubelskiego podjęło się zbadania przyczyn spadku liczebności kuropatwy i zająca.

Wiatraki na Warmii i Mazurach

Problem planowania rozwoju energetyki wiatrowej w północno-wschodniej Polsce budzi coraz większe kontrowersje. W tak bogatym pod względem przyrodniczym regionie zasadniczo nie istnieją lokalizacje w których budowanie ponad 100m wysokości turbin nie stwarzałoby poważnego ryzyka niekorzystnego oddziaływania na populacje ptaków szponiastych.

Doroczne łowy na rybołowy

Postrzelony rybołów leczony w ośrodku rehabilitacji ptaków w Warcinie Strzelanie do ptaków szponiastych jest tak głęboko zakorzenioną tradycją, że mimo obowiązującej w Polsce od wielu lat ochrony prawnej każdego roku z rąk myśliwych padają nawet najrzadsze gatunki. Najbardziej bulwersujące są przypadki zabijania ptaków, których ochrona pochłania olbrzymie nakłady czasowe, a nierzadko finansowe.