Aktualności

Wiatraki na Warmii i Mazurach

Problem planowania rozwoju energetyki wiatrowej w północno-wschodniej Polsce budzi coraz większe kontrowersje. W tak bogatym pod względem przyrodniczym regionie zasadniczo nie istnieją lokalizacje w których budowanie ponad 100m wysokości turbin nie stwarzałoby poważnego ryzyka niekorzystnego oddziaływania na populacje ptaków szponiastych.

Doroczne łowy na rybołowy

Postrzelony rybołów leczony w ośrodku rehabilitacji ptaków w Warcinie Strzelanie do ptaków szponiastych jest tak głęboko zakorzenioną tradycją, że mimo obowiązującej w Polsce od wielu lat ochrony prawnej każdego roku z rąk myśliwych padają nawet najrzadsze gatunki. Najbardziej bulwersujące są przypadki zabijania ptaków, których ochrona pochłania olbrzymie nakłady czasowe, a nierzadko finansowe.