Aktualności

Ile jest kruków w powiecie szczycieńskim?

Fot. Cezary KorkoszSprawa zezwolenia RDOŚ w Olsztynie na odstrzał 250 kruków, 190 wron siwych i 600 srok, w celu "wyczyszczenia" siedliska przed zaplanowaną restytucją zająca i kuropatwy ma swój dalszy ciąg. 28 września, w związku z opublikowaniem w Gazecie Wyborczej artykułu „Kruki do odstrzału”

Uratowano młodego bielika

Trojaczki bielikaW jednym z gniazd w południowej Wielkopolsce bieliki dochowały się trojaczków. Przy tak licznych lęgach dysproporcja pomiędzy młodymi była duża, najstarszy ważył 4,5 kg, średni 3,8 kg, a najmłodszy 3,7 kg.

Orlik wysyła smsy

W 2012 roku członkowie KOO z „grupy biebrzańskiej” testują możliwość wykorzystania loggera GPS z przesyłem danych systemem GSM do śledzenia orlików. Urządzenie to rejestruje położenie ptaka z dokładnością klasy GPS w stałym interwale czasowym. Ilość zebranych danych zależy od stopnia naładowania baterii w urządzeniu, które zasilane jest drogą solarną.

Czy ochrona orlika przez adopcję zda egzamin

Populacja orlika krzykliwego w Niemczech ciągle spada i obecnie liczy już mniej niż 100 par, skoncentrowanych w dwóch enklawach we wschodnich Niemczech- w Brandenburgii oraz Meklemburgii - Pomorzu Przednim. W celu ochrony tego gatunku od 2004 roku realizowany jest projekt zwiększający przeżywalność drugiego pisklęcia w lęgu.