Zamówienia publiczne - Paszporty PH1

Spis treści
Zamówienia publiczne
Procedura KOO
Paszporty PH1
Monitoring AQR_TPN
Paszporty PH
Dostawa platform
Dostawa loggerów
Paszporty PH2
Montaż kamer
Montaż loggerów
Montaż loggerów II
Dostawa platform 2019
Montaż loggerów III
Montaż loggerów IV
Wszystkie strony

 

Przygotowanie „Paszportów dla rybołowa wraz z raportem”

5 grudnia 2017

Nr postępowania: LPPL/2/2017

 

Zapytanie Ofertowe

Zgodnie z zasadą rozeznania rynku

Dnia 5 grudnia 2017 r. Komitet Ochrony Orłów z siedzibą w Olsztynie, ul. Niepodległości 53/55 zwany dalej „Zamawiającym”, w oparciu o Procedurę udzielania zamówień i usług przez Komitet Ochrony Orłów (dalej „Procedura”), w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Przygotowanie 5 „Paszportów dla rybołowa wraz z raportem” na obszarze SPA Natura 2000 Puszcza Piska

– PLN280008

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów.

 

Wykaz załączników:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2. Wzór Paszportu dla rybołowa

Zał. 3. Wzór oferty

Zał. 4. Wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania