Zamówienia publiczne - Monitoring AQR_TPN

Spis treści
Zamówienia publiczne
Procedura KOO
Paszporty PH1
Monitoring AQR_TPN
Paszporty PH
Dostawa platform
Dostawa loggerów
Paszporty PH2
Montaż kamer
Montaż loggerów
Montaż loggerów II
Dostawa platform 2019
Montaż loggerów III
Montaż loggerów IV
Wszystkie strony

 

Sprzedaż, uruchomienie i serwisowanie systemu kamerowego HD
4 wrzesień 2017r
Nr postępowania: KOO/1/2017

 

Zapytanie ofertowe

Zgodnie z zasadą rozeznania rynku

Komitet Ochrony Orłów z siedzibą w Olsztynie 10-044, Niepodległości 53/55 (adres korespondencyjny j/w), zwany dalej Zamawiającym, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Komitetu Ochrony Orłów (dalej „Regulamin") w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Badanie behawioru, dyspersji natalnej i zdrowotności naskalnej populacji wybranych gatunków ptaków za pomocą monitoringu wizyjnego, monitoringu gps/gsm oraz analiz MHC w Tatrzańskim Parku Narodowym”

zwraca się z zapytaniem o cenę na:

Sprzedaż, uruchomienie i serwisowanie systemu kamerowego HD zasilanego panelami solarnymi o mocy 750W

Wykaz załączników:

Zapytanie ofertowe