Aktualności

Przyrodnicza jesień w Białymstoku

Miło nam zakomunikować, że Komitet Ochrony Orłów, Region Podlaski, otrzymał z Urzędu Miasta Białegostoku dofinansowanie na projekt edukacyjno-ochroniarski „Przyrodnicza jesień w Białymstoku - ochrona nocnej fauny i edukacja przyrodnicza”.

W ramach projektu, wraz z zaproszonymi ekspertami przyrodnikami poprowadzimy kilka wycieczek przyrodniczych po Białymstoku, ale też powiesimy w miejskich lasach budki dla puszczyka i nietoperzy.

O planowanych  wycieczkach będziemy pisać na naszym profilu facebook.com/komitetochronyorlow i zaprzyjaźnionym profilu Dziki Białystok. Zapraszamy!

Pożegnanie orlików krzykliwych na Podkarpaciu

Wrzesień to czas wylotu orlików krzykliwych w kierunku afrykańskich zimowisk. Dla miłośników tego gatunku to okres szczególny, pełen skrajnych emocji. Z jednej strony niezwykle cieszą chwile spędzone na obserwacji kwilących młodych ptaków, trenujących loty przed pierwszą dalekodystansową podróżą w ich życiu, z drugiej strony to zapowiedź ponad półrocznej rozłąki z orlikami krzykliwymi i dłużącego się oczekiwania na ich pierwsze wiosenne okrzyki wydawane podczas toków.

Żeby podkreślić ten ważny czas w kalendarzu miłośnika ptaków szponiastych, 3 września 2022 w Beskidzie Niskim zorganizowane zostały warsztaty pod nazwą "pożegnanie orlików krzykliwych przed odlotem do Afryki".

Warsztaty dla Wolontariuszy i Leśników na Mazurach

W sezonie 2022 Komitet Ochrony Orłów – Region Polska Północno-Wschodnia realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - poprzez realizację projektu pn. „Rozbudowa zaangażowania społecznego w zachowanie i ochronę siedlisk rzadkich gatunków ptaków w Puszczy Piskiej, Puszczy Boreckiej i Lasach Skaliskich”.

W ramach projektu zorganizowano m.in. bezpłatne warsztaty dla Wolontariuszy chcących włączyć się w przyszłości w regularne działania monitoringowe realizowane przez KOO we wschodniej części regionu. W dwóch spotkaniach - 9 lipca 2022 roku w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz 23 lipca 2022 roku w siedzibie Nadleśnictwa Czerwony Dwór, uczestniczyło łącznie 29 osób.

Podobne warsztaty - dedykowane leśnikom - zorganizowano w dniach 22 i 23 sierpnia w siedzibach Nadleśnictw Strzałowo i Czerwony Dwór. Uczestniczyło w nich 32 pracowników Służby Leśnej.

SEZON OBRĄCZKARSKI KOO 2022

Orzeł przedni w gnieździe, fot. M. StójKOO zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzi monitoring efektywności rozrodu wraz z określeniem roli poszczególnych czynników warunkujących poziom uzyskiwanej produktywności lęgów. Dlatego wspieramy w miarę możliwości aktywność tych naszych członków, którzy zajmują się społecznie obrączkowaniem rzadkich gatunków ptaków drapieżnych w ramach współpracy ze Stacją Ornitologiczną MiIZ PAN w Gdańsku. To bardzo trudne zadanie i wymaga najczęściej pracy zespołowej: obrączkarza i wspinacza. Stosowane obecnie kolorowe obrączki umożliwiają odczytywanie ptaków z dużej odległości, co często ma miejsce. Przy okazji bezpośrednich wizyt w gniazdach można określić kondycję i zdrowotność piskląt, poznać skład gatunkowy ofiar i szczegóły dotyczące budowy gniazd.