Aktualności

Jaki rok dla rzadkich ptaków drapieżnych?

Rybołów na sztucznym gnieździe Fot. M. ZygmuntKontrole stanu populacji kilku najrzadszych krajowych ptaków szponiastych realizowane są w Polsce w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ramach programu o nazwie Monitoring Gatunków Rzadkich realizowany jest coroczny monitoring 3 gatunków ptaków drapieżnych: rybołowa Pandion haliaetus, orła przedniego Aquila chrysaetos i orlika grubodziobego Clanga clanga.

Walny Zjazd KOO

Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Członków KOO, które odbędzie się w dniach 26-27 sierpnia 2017r w Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie. Bliższe szczegóły na temat warunków udziału w Walnym Zebraniu zamieszczono w załączonej poniżej karcie zgłoszenia.

Bociany czarne na żywo

Transmisja online z gniazda bociana czarnego zrealizowana została po raz pierwszy w 2016 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. W bieżącym roku przedsięwzięcie powtórzono, a wynik współpracy RDLP w Łodzi z KOO można oglądać na żywo na naszej witrynie. Gniazdo z zainstalowaną kamerą zasiedlone zostało przez bociany czarne pod koniec marca. Miejmy nadzieję, że tegoroczny lęg przebiegał będzie bez przykrych niespodzianek. Zachęcamy do śledzenia losów bocianiej pary.

Kolejne zatrute bieliki - tym razem na Górnym Śląsku

Dorosły bielik. Fot. Piotr RadekZ nadejściem zimy zamarzają stawy i jeziora, odlatują ptaki wodne, a ryby są niedostępne. W takich warunkach bielik staje się padlinożercą. Penetruje rozległe przestrzenie poszukując martwych zwierząt. Przy takiej zdobyczy potrafi się zgromadzić nawet kilkanaście bielików. Niestety każdego roku notowane są przypadki zatruć, nierzadko celowo wykładanym przez ludzi skażonym mięsem.