Aktualności

Trzycyfrowe Mazowsze!

Z roku na rok rośnie terenowa aktywność w Regionie Mazowieckim Komitetu Ochrony Orłów. Sezon 2022 to od lat nienotowana w tym regionie trzycyfrowa liczba skontrolowanych stanowisk ptaków strefowych. Wzmożoną aktywność członków KOO na tym obszarze, podsycaną przez koordynatora regionalnego udało się też w pewnym stopniu wynagrodzić dzięki realizacji zadania pt.: „Inwentaryzacja i monitoring stanowisk lęgowych bielika, bociana czarnego, orlika krzykliwego i puchacza w obszarach Natura 2000, rezerwatach i parkach krajobrazowych województwa mazowieckiego” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 10.500zł.

Więcej godzin w terenie to oczywiście szansa na zlokalizowanie zupełnie nowych stanowisk oraz doszukanie gniazd w rewirach znanych wcześniej, gdzie albo nie było znane żadne gniazdo, albo stwierdzono gniazda nieaktywne.

Monitoring strefowców na Opolszczyźnie

W sezonie 2022 Komitet Ochrony Orłów – Region Górny Śląsk zrealizował projekt pn. „Monitoring rewirów czterech gatunków strefowych ptaków szponiastych w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu województwa opolskiego”. Został on w całości sfinansowany z budżetu województwa opolskiego w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa.

W ramach projektu zrealizowano m.in. monitoring zasiedlenia i sukcesu lęgowego w rewirach bielika, orlika krzykliwego, kani rudej i rybołowa oraz pomiar parametrów rewirów lęgowych bielików i ich korelacji z sukcesem lęgowym. Punktem wyjścia było 71 rewirów zarejestrowanych w bazie KOO na obszarze objętym projektem. Zaangażowanie aktywnych członków i współpracowników KOO pozwoliło nie tylko na aktualizację stanu wiedzy o ich zasiedleniu, ale także zaowocowało wykryciem 12 nowych rewirów strefowców.

Więcej lęgowych rybołowów

Rybołów. Fot. Cezary KorkoszPo blisko 20 latach zmagań zmierzających do powstrzymania wymierania krajowej populacji rybołowa Pandion haliaetus w Polsce wreszcie doczekaliśmy się przełomu. Parametry obrazujące kondycję naszej populacji, które z niepokojem śledzimy od początku lat 90. wreszcie zaczęły wychylać się w oczekiwanym kierunku. Jest co prawda jeszcze za wcześnie, żeby obserwowane zjawisko nazwać ekspansją, ale zapewne obserwujemy powrót rybołowów na tereny, w których gniazdowały jeszcze pod koniec lat 90.

Spotkanie regionalne KOO Regionu Łódzkiego

Spotkanie Regionu Łódzkiego KOO 2022.11.05, fot. S. LewandowskiW dniu 5 listopada 2022 r. na terenie Muzeum Lasu i Drewna SGGW w Rogowie odbyło się spotkanie członków Komitetu Ochrony Orłów Regionu Łódzkiego, w którym uczestniczyło 15 osób, w tym 4 po raz pierwszy. Przedstawiono 4 prezentacje. W pierwszej pt.: „Monitoring stanowisk gatunków ptaków strefowych w woj. łódzkim w 2022 r.”, Dariusz Anderwald podsumował prace terenowe w tym sezonie. W sumie bieliki stwierdzono w 29 stanowiskach, sukces odnotowano w 21 gniazdach, które opuściło 40 młodych. Zlokalizowano i zgłoszono do nadleśnictw i RDOŚ w Łodzi w celu objęcia ochroną strefową 10 nowych gniazd. Dwie informacje pochodziły od „sygnalistów”, jednocześnie aktywnych obserwatorów transmisji online na profilu YT KOO. Zaobrączkowano 17 młodych bielików, w tym po raz pierwszy w Łódzkim TROJACZKI w Nadleśnictwie Radomsko. W Nadleśnictwie Skierniewice w gnieździe bielików stwierdzono resztki pisklęcia myszołowa.